Erfgoeddag Hollebeke

In samenwerking met Ieper Verbeeldt en VBS De Schatkist zorgt Ons Kramikkels voor de omkadering van de erfgoeddag in Hollebeke. 

Een trein brengt je bij bewoners van vroeger en nu. Ze vertellen je over de tijd voor het algemeen stemrecht, over een senator die failliet ging en over de schoolstrijd. Politieke discussies over de vaart en over de heropbouw na WOI herleven. De tocht eindigt feestelijk met de inhuldiging van de burgemeester.