Ons Kramikkels

'Ons Kramikkels' is een jeugdharmonie, gegroeid in de schoot van de voormalige Concertband "de Koninklijke harmonie de Vlaamse vrienden" uit Vlamertinge. Momenteel bestaat de groep uit het harmonieorkest, een ondersteunend trommelkorps voor straatoptredens en het bestuur; samen goed voor ongeveer 70 leden. De grootste aandacht gaat naar de jeugd. Het is de bedoeling om jongeren van op zeer jonge leeftijd actief te laten meegenieten van het samen musiceren. Meer ervaren leden ondersteunen hen tijdens de repetities en de concerten; hierbij wordt steeds geprobeerd om kwalitatief het beste uit de groep te halen op muzikaal vlak.

In 1998 had de harmonie het heel moeilijk. Het ledenaantal was sterk gedaald en het opsplitsen van de Vlamertingse muziekvereniging had geen zin meer. De jeugdharmonie en de Concertband werden samengebracht in één harmonie, namelijk een jeugdharmonie Ons Kramikkels. Onder impuls van toenmalig dirigente Nele Ryde, werd een nieuw bestuur opgestart. Na verloop van tijd werd Patrick d'Hu aangesteld als voorzitter van de nieuwe jeugdharmonie en onder impuls van zowel Nele als Patrick groeide de harmonie uit tot een vereniging waar ieder muzikant, jong en oud, een kans kreeg.

In 2008 besliste Nele Ryde om het dirigeerstokje neer te leggen.

Sinds 2008 is er een samenwerking met de Koninklijke harmonie Ypriana. Beide jeugdharmonieën zijn samengesmolten en staan sindsdien onder de muzikale leiding van Peter Leroy. Meer ervaren muzikanten die meer uitdaging zoeken in het muzikale, krijgen de kans om door te groeien naar de grote harmonie, anderen kunnen dan weer lid blijven van de jeugdharmonie.

Naast het musiceren is er in de jeugdharmonie ook plaats voor ontspanning en plezier. Een enthousiaste "leiding" (allemaal spelende leden) zorgt voor een degelijke omkadering met o.a. nevenactiviteiten zoals het jaarlijkse kamp, uitstappen en spelactiviteiten tijdens de schoolvakanties.

 vacature OK