Georges Van Egroo

1920 tot 1924

dir georgesvanegrooHet eerste optreden van Ypriana met dirigent Georges Van Egroo vond plaats op 31 oktober 1920. Onder zijn leiding luisterde de harmonie de plechtigheid op aan het "Cimetière St. Charles de Potyze" in Ieper. Georges Van Egroo bleef dirigent tot 1924 en gaf dan het stokje door aan zijn broer Albert die naar Ieper terugkeerde om er directeur van de Muziekschool te worden.
Na het overlijden van Albert nam zijn broer Georges voorlopig weer de leiding in handen. Die gaf ook les notenleer in het eerste en tweede jaar in de muziekschool waar hij nog de koperblazers opleidde.
In de schoot van de harmonie werd in 1920 ook een "Symphonie" gesticht onder de leiding van Arthur Gaimant die in 1929 overleed. Een jaar later volgde Georges Van Egroo hem op.
Georges zou later nog optreden als "invaller", toen dirigent Lionel Blomme in augustus 1931 stopte en François Deridder pas op 15 september van datzelfde jaar de leiding in handen nam. Nadien bleef Georges onderchef van de harmonie. Georges Van Egroo overleed op 23 september 1953 en liet als muzikant, muziekleraar, dirigent en medestichter van Ypriana bij velen een grote leemte na.