Edmond Jonghmans

1974 tot 1992

dir edmondjonghmansEdmond Jonghmans werd op 3 februari 1929 in Antwerpen geboren. Hij begon zijn studies in 1938 aan de gemeentelijke academie van Berchem en voltooide zijn opleiding in 1951 aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium van Antwerpen. In datzelfde jaar slaagde hij in het examen militair muzikant. Hij startte zijn militaire loopbaan als klarinettist bij de muziekkapel van de 12de Infanteriebrigade in Aarlen.
Jonghmans ging in 1952 over naar de muziekkapel van de 11de infanteriebrigade van Antwerpen onder de leiding van kapelmeester-commandant J. Moerenhout. Die man wijdde Edmond en nog andere jonge muzikanten in in de werking en specialisatie van de diverse blaasorkestvormen in.
E. Jonghmans slaagde begin 1957 in het examen voor hoofdonderkapelmeester. In die hoedanigheid zette hij zijn loopbaan in december van datzelfde jaar verder bij de muziekkapel van het eerste Belgisch korps in Keulen. Van 1965 tot 1973 was Edmond hoofdonderkapelmeester bij de Muziekkapel van de Belgische Zeemacht. Van december 1973 tot zijn pensionering op 1 april 1985 oefende hij die functie ook uit bij het Groot Harmonieorkest van de Gidsen.
E. Jonghmans was ook leraar houten blaasinstrumenten aan de gemeentelijke Muziekacademie in Berchem en aan de Stedelijke Academie voor Muziek en woord in Izegem. Ook was hij dirigent van de Koninklijke Philharmonie in Poperinge, de Constant Moreaukring in Veurne en van 1974 tot 1992 van Ypriana. E. Jonghmans is vooral bekend voor zijn arrangementen van muziekstukken en marsen.